Code of Conduct

TINEX Group AS retningslinjer.

TINEX Group AS og våre ansatte følger våre retningslinjer som er beskrevet i vårt kvalitetssystem NS- EN ISO 9001: 2015, funksjonhåndbok 2-103 - Code of Conduct.

code of conduct TINEX Group.png

Mer om oss

Våre verdier

ISO

Miljøansvar

Historie