Code of Conduct

TINEX Group AS retningslinjer


TINEX Group AS og våre ansatte følger våre retningslinjer som er beskrevet i vårt kvalitetssystem NS- EN ISO 9001: 2015, funksjonhåndbok 2-103 - Code of Conduct.

© 2020 TINEX Gorup AS

  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram - svarte sirkelen
  • Twitter - svarte sirkelen