top of page

Våre verdier

Mot, ærlighet, respekt og ansvar er kjerneverdiene hos TINEX Group.

Mot er å si i fra og stå for sine egne meninger. Mot er å tenke utradisjonelt og erobre nye markeder. 

 

Ærlighet er grunnpilaren i vår virksomhet, internt og eksternt. Vi følger TRACE «code of conduct» prosedyrene.

 

Respekt er å akseptere andres meninger og væremåte. Respekt er å følge gjeldende lover og regler.

 

Ansvar er å bidra til en sunn, positiv og fremtidsrettet arbeidsplass. 

Visjon

Den foretrukne partner

I vårt møte med kunder, leverandører, kolleger og samfunn skal vi være den foretrukne partner gjennom kvalitet og innovasjon.

 

Misjon

TINEX skal være den profesjonelle og foretrukne leverandør av kvalitets produkter og tjenester for det offentlige og bedriftsmarkedet i våre forretningsområder.

teamet.jpg

Mer om oss

Historie

Kvalitetsystem

Miljøansvar

Code of Conduct

bottom of page