Miljøansvar

Gjennom medlemskapet oppfyller TINEX Group AS kravene i avfallsforskriftens kapittel 1.


Som medlem av RENAS ivaretar TINEX Group AS det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter. Dette er regulert i avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, fastsatt av Klima- og miljødepartementet. RENAS administrerer en landsdekkende ordning for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter.


RENAS er sertifisert i henhold til avfallsforskriftens kapittel 1, og ISO 14001, og er godkjent av Miljødirektoratet som kollektivt finansiert returselskap.

© 2020 TINEX Gorup AS

  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram - svarte sirkelen
  • Twitter - svarte sirkelen