top of page

Miljøansvar

Gjennom medlemskapet i RENAS oppfyller TINEX Group AS kravene i avfallsforskriftens kapittel 1.

Membership RENAS.jpg

 

Som medlem av RENAS ivaretar TINEX Group AS det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter.


Dette er regulert i avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, fastsatt av Klima- og miljødepartementet. RENAS administrerer en landsdekkende ordning for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter.


RENAS er sertifisert i henhold til avfallsforskriftens kapittel 1, og ISO 14001, og er godkjent av Miljødirektoratet som kollektivt finansiert returselskap.

Mer om oss

Våre verdier

Kvalitetssystem

Historie

Code of Conduct

bottom of page